Bangsa, Bangsa, Acara

Fungsionalisme

Fungsionalisme

Sebagai teori struktur, Fungsionalisme melihat struktur sosial atau organisasi masyarakat sebagai lebih penting daripada individu. Fungsionalisme adalah teori teratas. Individu dilahirkan di dalam masyarakat dan menjadi produk dari semua pengaruh sosial di sekeliling mereka kerana mereka disosialisasikan oleh pelbagai institusi seperti keluarga, pendidikan, media dan agama.

Fungsionalisme melihat masyarakat sebagai satu sistem; satu set bahagian saling berkaitan yang bersama-sama membentuk keseluruhan. Terdapat hubungan antara semua bahagian ini dan agen sosialisasi dan bersama-sama mereka semua menyumbang kepada penyelenggaraan masyarakat secara keseluruhan.

Konsensus, ketertiban dan integrasi sosial merupakan kepercayaan keyakinan fungsional karena ini memungkinkan masyarakat untuk terus maju dan maju karena ada norma dan nilai yang dikongsi yang berarti semua orang memiliki tujuan bersama dan memiliki kepentingan dalam memenuhi dan dengan demikian konflik adalah minim.

Talcott Parsons memandang masyarakat sebagai satu sistem. Dia berpendapat bahawa mana-mana sistem sosial mempunyai empat prasyarat fungsional asas: penyesuaian, pencapaian matlamat, integrasi dan penyelenggaraan corak. Ini dapat dilihat sebagai masalah yang mesti diselesaikan oleh masyarakat jika ia dapat bertahan. Fungsi mana-mana bahagian sistem sosial difahami sebagai sumbangannya untuk memenuhi prasyarat fungsian.

Adaptasi merujuk kepada hubungan antara sistem dan persekitarannya. Untuk terus hidup, sistem sosial mesti mempunyai sedikit kawalan terhadap alam sekitar mereka. Makanan dan perlindungan harus disediakan untuk memenuhi keperluan fizikal ahli. Ekonomi adalah institusi yang terutama berkaitan dengan fungsi ini.

Pencapaian tujuan merujuk kepada keperluan untuk semua masyarakat untuk menetapkan matlamat ke arah aktiviti sosial yang diarahkan. Prosedur untuk mewujudkan matlamat dan menentukan keutamaan antara matlamat diinstitusikan dalam bentuk sistem politik. Kerajaan bukan sahaja menetapkan matlamat tetapi juga memperuntukkan sumber untuk mencapainya. Malah dalam sistem perusahaan bebas yang dinamakan, ekonomi dikawal dan diarahkan oleh undang-undang yang diluluskan oleh kerajaan.

Integrasi amat merujuk kepada 'penyesuaian konflik'. Ia bimbang dengan koordinasi dan penyesuaian bersama bahagian-bahagian sistem sosial. Norma undang-undang menentukan dan menyeragamkan hubungan antara individu dan antara institusi, dan seterusnya mengurangkan potensi konflik. Apabila konflik timbul, ia diselesaikan oleh sistem kehakiman dan oleh itu tidak membawa kepada perpecahan sistem sosial.

Penyelenggaraan corak merujuk kepada 'penyelenggaraan corak nilai-nilai asas, diinstitusikan dalam masyarakat'. Institusi yang melaksanakan fungsi ini termasuk keluarga, sistem pendidikan dan agama. Dalam pandangan Parsons 'nilai-nilai masyarakat berakar dalam agama'.

Talcott Parsons berpendapat bahawa mana-mana sistem sosial boleh dianalisis dari segi prasyarat fungsinya yang dikenalpasti. Oleh itu, semua bahagian masyarakat dapat difahami dengan merujuk kepada fungsi yang mereka lakukan.

Penyokong utama Fungsionalisme adalah Emile Durkheim yang percaya bahawa sosiologi adalah sains. Beliau adalah seorang ahli struktural dan positivis dan dengan itu tidak bersetuju dengan makna empati, makna dan teori tindakan sosial.

Functionalists percaya bahawa masyarakat didasarkan pada persetujuan nilai dan perpaduan sosial, yang dicapai melalui sosialisasi dan kawalan sosial.

Ini adalah dua jenis solidariti sosial Durkheim yang dipercayai:

Perpaduan Mekanikal - Pertubuhan ini mempunyai orang yang terlibat dalam peranan yang sama supaya bahagian buruh mudah. Oleh itu, gaya hidup yang sama hidup dengan norma dan nilai bersama dan kepercayaan. Mereka mempunyai konsensus pendapat mengenai isu-isu moral yang memberikan masyarakat solidariti sosial untuk membimbing tingkah laku. Memandangkan terdapat persetujuan masyarakat, ada tekanan untuk mengikuti kesepakatan nilai, oleh sebab itu kebanyakannya dilakukan.

Perpaduan Organik - Industrialisasi bermakna penduduk berkembang pesat dengan berlaku urbanisasi. Apabila masyarakat berkembang, pembahagian buruh berlaku. Ini adalah apabila kerja menjadi berasingan dari rumah dan kerajaan menganjurkan pendidikan, penjagaan kesihatan dan sistem keadilan jenayah. Ibu bapa kemudiannya akan menjadi guru, doktor, hakim dan juri serta ibu bapa.

Hari ini orang mempunyai peranan yang pelbagai dan khusus bahawa kod moral telah melemah dan anomie telah berlaku (kekurangan norma dan nilai dan kawalan kendiri). Tatanan sosial tidak lagi berdasarkan kepada nilai-nilai nilai yang lazim tetapi lebih tertumpu dalam undang-undang dan ditonjolkan oleh penyelewengan.

Satu lagi menyokong Fungsionalisme ialah Talcott Parsons. Parsons mendakwa bahawa masyarakat adalah seperti struktur sosial yang saling berkaitan dan bergantung kepada satu sama lain. Oleh itu fungsionalists melihat perubahan sebagai evolusi - perubahan dalam satu bahagian masyarakat akhirnya akan berlaku di lain. Masalah sosial misalnya. jenayah dan penyimpangan, telah melumpuhkan kesan ke atas masyarakat dan secara beransur-ansur mempengaruhi bahagian lain. Mereka mengiktiraf perhubungan antara pelbagai bahagian masyarakat yang berlaku kerana kesepakatan nilai. Parsons percaya bahawa sebagai perubahan masyarakat, ia berkembang dan pemboleh ubah corak di dalamnya akan menjadi lebih kompleks. Perubahan, oleh itu, menimbulkan keributan di seluruh masyarakat. Parsons menyimpulkan ini sebagai 'Analogi Organik'.

Fakulti berfikir bahawa perkara sosiologi perlu dijelaskan dengan fakta saintifik. Ini dikenali sebagai Positivisme. Pengasas Positivisme, Angste Comte, menggambarkannya sebagai satu kaedah pembelajaran berdasarkan fakta utama, secara objektif diukur, dari mana memungkinkan untuk mengenal pasti isu-isu dalam masyarakat yang mempengaruhi individu dan meninggalkan ruang untuk inovasi undang-undang dan mewujudkan undang-undang baru. Contohnya adalah statistik. Positivis percaya bahawa sosiologi harus mengamalkan metodologi sains semulajadi dan memberi tumpuan hanya kepada fakta sosial yang dapat dilihat secara langsung dan menghubungkannya dengan fakta-fakta sosial yang boleh dilihat.

Dengan hormat Lee Bryant, Pengarah Borang Keenam, Sekolah Anglo-Eropah, Ingatestone, Essex


Tonton video itu: Teori fungsionalisme (Jun 2021).